โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการทุนหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ( โครงการทุนหลวงพ่อใหญ่ ) รุ่นที่ 8

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 13 ธันวาคม 2566

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ดาวโหลดใบสมัคร เพื่อทำการพิมพ์

2. ทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ครบถ้วน

3. เข้าเว็บไซต์ https://www.ws.ac.th/toon/

4. กดปุ่ม สมัคร

5. ทำการกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารให้ครบ

6. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล และทำการตรวจสอบข้อมูล

7. หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ส่งข้อมูลใบสมัคร

8. สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครโดยกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร