คำชี้แจง ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนโครงการต้นกล้า ปีการศึกษา 2565

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มิถุนายน 2565

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศ

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. เข้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน http:// winitsuksa.ws.ac.th แล้วเลือก รับสมัครนักเรียนโครงการต้นกล้า

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลให้ถูกต้อง

3. ให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ รูปถ่ายนักเรียน (ไฟล์นามสกุล . jpg , .jpeg , .png ขนาดไม่เกิน 2 MB)

4. เมื่อข้อมูลของนักเรียนบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วจึงกดปุ่ม ส่งข้อมูลใบสมัคร

 

สมัคร