โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

สอวน.-Textbook

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 – 8 ธันวาคม 2566

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.ws.ac.th/textbookm1/

2. กดปุ่ม สมัคร

3. ทำการกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารให้ครบ

4. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล และทำการตรวจสอบข้อมูล

5. หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ส่งข้อมูลใบสมัคร

6. หลังจากส่งข้อมูลใบสมัครแล้วระบบจะเข้าสู่การพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถพิมพ์ใบชำระเงินภายหลังโดยการกดปุ่ม พิมพ์ใบชำระเงิน

7. สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครโดยกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร