โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

รอบโควตาลูกวินิต (ห้องเรียนพิเศษ Textbook) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.ws.ac.th/quotam4/

2. กดปุ่ม สมัคร

3. ทำการกรอกข้อมูล ให้ครบ

4. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล และทำการตรวจสอบข้อมูล

5. หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ส่งข้อมูลใบสมัคร

6. สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครโดยกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัคร ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร